Catàleg

Barraca

Veure totes les unitats
Classificades per topònim
Alzina. (8 unitats)
Bartró. (4 unitats)
Benzinera Begues-Park. (1 unitats)
Bon Solei. (3 unitats)
Ca n'Enfruns. (1 unitats)
Cal Paraigua (2 unitats)
Camí del Montau. (1 unitats)
Campgràs. (1 unitats)
Can Barrera. (2 unitats)
Can Farfai. (1 unitats)
Can Pasqual. (3 unitats)
Can Pau. (1 unitats)
Can Rigol. (2 unitats)
Can Sadurní. (3 unitats)
Can Térmens. (8 unitats)
El Roure (2 unitats)
Els Casals. (2 unitats)
Font Sangonera. (3 unitats)
La Clota. (7 unitats)
La Creu d'Ardenya (1 unitats)
La Guardiola. (3 unitats)
La Massana. (1 unitats)
La Morella. (2 unitats)
La Parellada. (1 unitats)
La Vena. (2 unitats)
Les Solius. (1 unitats)
Les Tallarisses. (1 unitats)
Lleroneda. (1 unitats)
Mas Ferrer. (2 unitats)
Mas Roig (10 unitats)
Mas Trabal. (8 unitats)
Penyes Roges. (1 unitats)
Pi Gros. (2 unitats)
Puig Castellar. (4 unitats)
Puig Verdeguer. (1 unitats)
Puig Voltor. (4 unitats)
Vall del Teix. (1 unitats)
Vallgrassa. (2 unitats)
Vinya del Perico (1 unitats)

Aixopluc

Veure totes les unitats
Classificades per topònim
Can Térmens. (2 unitats)
La Rectoria (1 unitats)
Mas Roig (1 unitats)
google maps
Fundació Territori i Paisatge
Data última modificació: 09-02-2015
Producció cultural: Dos Punts Documentació i Cultura, s.l.