Taules dĺexecuciˇ del projecte


Fase 1: Formaciˇ del catÓleg de barraques de vinya de Begues (executada)
M˛duls Subm˛duls Descripciˇ Ajut atorgat
M˛dul A Catalogaciˇ de 40 barraques de vinya M˛duls executats lĺany 2007 amb la Convocat˛ria dĺAjuts 2006 FTiP.
M˛dul B Tancament del catÓleg de barraques de vinya: 49 barraques

Fase 2: Formaciˇ del catÓleg de CPS de Begues: pous, cisternes, forns de calšů
M˛duls Subm˛duls Descripciˇ Ajut solĚlicitat
M˛dul A Catalogaciˇ de les CPS de Begues M˛duls per executar en la Convocat˛ria dĺAjuts 2008 FTiP.
M˛dul B Tancament del catÓleg CPS

Fase 3: Ediciˇ i difusiˇ del catÓleg de CPS de Begues Pendent de desenvolupament
google maps
Fundaciˇ Territori i Paisatge