Quantificació de CPS a Begues

Actualment a Begues s’han localitzat i catalogat 89 barraques en diversos estats de conservació. Abans de començar el catàleg de barraques, les densitats d’aquest tipus de construccions conegudes en els municipis i comarques colindants van permetre aproximar una hipòtesi de treball, en base a la comarca del Garraf de 98-99 barraques. Existeixen estudis parcials de tipologies de CPS, però no amb l’exahustivitat que caldria, la qual cosa ha fet que no es prenguessin de model per aproximar una hipòtesi de treball.

De les altres CPS de Begues (pous, marges, cisternes, forns de calç, sistemes de marges, camins tradicionals, etc.) no se n’ha fet mai cap cens. Coneixem, però, l’existència de forns de calç, un pou de glaç, diversos pous d’aigua i altres CPS, camins tradicionals, rajoleries, etc.

google maps
Fundació Territori i Paisatge