Pautes de catalogació informatitzada

L’objectiu de l’elaboració de les pautes de descripció informatitzada és sistematitzar la informació de les CPS introduïda en la base de dades. A partir de les dades introduïdes en la fitxa de treball de la base de dades del projecte, es crea l’instrument de descripció a nivell de catàleg que identifica les diferents tipologies (barraques, aixoplucs, pous, marges, basses, etc.); descriu les unitats de catalogació de cada conjunt tipològic; identifica l’entorn, la posició, les característiques de cadascuna, les mides, etc.; incorpora els descriptors onomàstics i geogràfics relacionats amb cada tipologia; defineix l’estat de conservació i les actuacions de restauració i manteniment que s’hi han realitzat; permet la indexació de les diferents tipologies i la formació dels llistats a partir dels camps de la base de dades.

google maps
Fundació Territori i Paisatge