Definició i funcionalitat de les CPS

S’entén com a construcció en pedra seca aquella estructura de pedra que no utilitza calç, ciment ni cap altre material de consolidació. Les pedres s’amunteguen una sobre l’altra formant fileres fins a aconseguir la forma i la construcció desitjades. La tècnica de la pedra en sec ha possibilitat un seguit de construccions de diferent magnitud i funció, però totes elles de gran utilitat per a les feines del camp. L’ús a què es destinaven es pot classificar segons els següents conceptes:

- La delimitació: marges i parets.

- La circulació i l’accés: camins, ponts, passeres.

- Construccions agrícoles i hidràuliques: cisternes, pous, arneres, trones, sitges, rases.

- Construccions per al bestiar: corrals, corts, pallissses.

- Habitacles: barraques, cabanes, aixoplucs.

- Oficis artesanals: pou de glaç, forns de calç, rajoleries.

- Construccions i estructures contemporànies: art en pedra seca (Land-Art), usos en jardineria: barbacoes, marges, barraques...

google maps
Fundació Territori i Paisatge