Activitats en execució i en preparació


En execució

Catalogació i senyalització de barraques, període maig-juliol 2011, mitjançant col·laboració de l'Ajuntament de Begues:

  • Set noves senyalitzacions de barraques restaurades.
  • Nova cerca i identificació de barraques de vinya no catalogades i enregistrament en el web corporatiu.
  • Confecció d'un mapa 1:5.000 de les barraques de vinya de Begues.

google maps
Fundació Territori i Paisatge