Activitats del CEB entorn la pedra seca

Localització i neteja de la rajoleria de mas Alemany: 2006-2007.

Neteja manual del camí de Vallirana, estiu 2007.

Presentació d’una comunicació al congrés de pedra seca de Sitges (20-22) d’octubre de 2007.

Reconstrucció de la barraca de Mas Roig: 27 d’octubre de 2007.

Neteja de la barraca de ca n'Enfruns i l'aixopluc de can Térmens, estiu de 2008.

google maps
Fundació Territori i Paisatge